Please fill this field
Tatjana ŽDANOKA Tatjana ŽDANOKA
Tatjana ŽDANOKA

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Locekle

Latvija - Latvijas Krievu savienība (Latvija)

Dzimšanas gads : , Rīga

Sākums Tatjana ŽDANOKA

Priekšsēdētāja vietniece

PETI
Lūgumrakstu komiteja
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā

Locekle

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Aizstājēja

PECH
Zivsaimniecības komiteja
LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
DCAS
Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

10-09-2020 PETI_AD(2020)650659 PE650.659v02-00 PETI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

OPINION on the Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

07-09-2020 PETI_AD(2020)646879 PE646.879v03-00 PETI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Yana TOOM

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

25-06-2020 A9-0124/2020 PE648.625v02-00 EMPL
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus
José GUSMÃO

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg