Veuillez remplir ce champ
Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Dānija - Socialdemokratiet (Dānija)

Dzimšanas gads : , Odense

Sākums Christel SCHALDEMOSE

Priekšsēdētāja vietniece

D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Locekle

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DEEA
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Sociāla Eiropa digitālā pasaulē (debates par aktuāliem jautājumiem) DA

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-344-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Ierosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju (B9-0098/2020) DA

12-02-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Den danske socialdemokratiske delegation i Europa-Parlamentet ønsker det tættest mulige konstruktive og dynamiske samarbejde med UK efter Brexit. Samarbejdet skal afspejle danske interesser bedst muligt. Derfor skal vi ikke på forhånd låse os fast på specifikke modeller for samarbejdet. I stedet skal vi klart udtrykke vores ønsker og lade forhandlingerne føre til den bedst mulige konklusion.

Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Vietnē “EP Newshub”

Tak. Ret interessant artikel. “Alt under kontrol” - well not. Interessant fordi nogle lande kritiserer EU for at gøre for lidt. EU Kom forsøgte faktisk at hjælpe tidligt #eudk https://t.co/8W1r00E49r 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg

Pasta adrese

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles