François ALFONSI : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Reģionālās attīstības komiteja 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti