Please fill this field
Sabine VERHEYEN Sabine VERHEYEN
Sabine VERHEYEN

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Vācija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : ,

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus Sabine VERHEYEN

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā

19-02-2020 CULT_AD(2020)646848 PE646.848v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ATZINUMS par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg