Pablo ARIAS ECHEVERRÍA : Sākums 

Loceklis 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Transporta un tūrisma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti