Veuillez remplir ce champ
Nuno MELO Nuno MELO
Nuno MELO

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Portugāle - Partido do Centro Democrático Social-Partido Popular (Portugāle)

Dzimšanas gads : , Joane

Sākums Nuno MELO

Loceklis

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
D-BR
Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku
DMER
Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
PECH
Zivsaimniecības komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

Plānotie POSEI budžeta samazinājumi

06-03-2020 O-000030/2020 Komisija
Mutiski jautājumi

Plānotais POSEI budžeta samazinājums

06-03-2020 O-000028/2020 Padome
Mutiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg

Pasta adrese

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles