Evelyn
REGNER

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums Evelyn REGNER

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2018. gada izaugsmes pētījums

11-01-2018 FEMM_AD(2018)616579 PE616.579v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB)

04-10-2017 JURI_AD(2017)602928 PE602.928v04-00 JURI
Evelyn REGNER

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi

19-09-2017 JURI_AD(2017)602948 PE602.948v03-00 JURI
Evelyn REGNER

ATZINUMS par sociālo dempingu Eiropas Savienībā

18-02-2016 FEMM_AD(2016)571749 PE571.749v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ATZINUMS par ES politikas virzienu urbāno dimensiju

08-05-2015 EMPL_AD(2015)546619 PE546.619v02-00 EMPL
Evelyn REGNER