Evelyn
REGNER

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus - 8. sasaukums Evelyn REGNER

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants