Evelyn
REGNER

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) - 8. sasaukums Evelyn REGNER

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par zemas kvalitātes stažēšanos bez atlīdzības

11-04-2016 P8_DCL(2016)0031 Zaudējis spēku
Siôn SIMON Maria ARENA Brando BENIFEI Sylvie GUILLAUME Edouard MARTIN Evelyn REGNER Jutta STEINRUCK Tamás MESZERICS Laura AGEA Tiziana BEGHIN
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 146 - 12-07-2016

Rakstiska deklarācija par cilvēku ar invaliditāti aizsardzību un ar invaliditāti saistītu tiesību, pasākumu un instrumentu sekmīgāku atzīšanu un saskaņošanu starp dalībvalstīm

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Zaudējis spēku
Monika BEŇOVÁ Vladimír MAŇKA Olga SEHNALOVÁ Eduard KUKAN Jiří MAŠTÁLKA Claude MORAES Evelyn REGNER Jan KELLER Josef WEIDENHOLZER Jutta STEINRUCK Jörg LEICHTFRIED Jonás FERNÁNDEZ Javi LÓPEZ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ismail ERTUG Andrzej GRZYB
Sākuma datums : 20-10-2014
Zaudē spēku : 20-01-2015
Parakstītāju skaits : 82 - 21-01-2015