Evelyn
REGNER

Rakstiski jautājumi - 8. sasaukums Evelyn REGNER

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Free ports EN

20-07-2017 P-005017/2017 Komisija

BEPS EN

20-07-2017 E-005018/2017 Padome

Youth unemployment EN

24-05-2017 E-003493/2017 Komisija

Interest on overdrafts EN

23-07-2014 E-005904/2014 Komisija