Michèle
ALLIOT-MARIE

Kontributi għal dibattiti plenarji - It-tmien leġiżlatura Michèle ALLIOT-MARIE

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Il-persekuzzjoni tal-Insara fid-dinja (dibattitu) FR

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(1-151-0000)

Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (dibattitu) FR

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(2-567-0000)

Is-sitwazzjoni tal-Insara fil-Lvant Nofsani (dibattitu) FR

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(2-488-0000)

L-attakki terroristiċi reċenti f'Pariġi (dibattitu) FR

25-11-2015 P8_CRE-REV(2015)11-25(3-088-0000)

Ordni tas-seduta FR

23-11-2015 P8_CRE-REV(2015)11-23(1-018-0000)

Sitwazzjoni fil-Jemen (dibattitu) FR

08-07-2015 P8_CRE-REV(2015)07-08(3-302-000)

Sirja: is-sitwazzjoni f'Palmira u l-każ ta' Mazen Darwish FR

11-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-11(4-010-000)