• Kaja   KALLAS  

Kaja KALLAS : Opinjoni bħala rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u li jħassar id-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 
OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar "Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija"  
- IMCO_AD(2016)572937 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE  
- IMCO_AD(2015)539870 -  
-
IMCO