Kaja
KALLAS

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Kaja KALLAS

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar il-pjattaformi online u s-suq uniku diġitali

31-05-2017 A8-0204/2017 PE599.814v02-00 IMCO ITRE
Philippe JUVIN Henna VIRKKUNEN