Daniela
AIUTO

Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Daniela AIUTO

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

30-08-2018 TRAN_AD(2018)622233 PE622.233v02-00 TRAN
Pavel TELIČKA

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE

30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327 PE618.327v02-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fejn tidħol il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali

12-04-2017 TRAN_AD(2017)595741 PE595.741v02-00 TRAN
Claudia ȚAPARDEL

OPINJONI dwar kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju

09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615 PE595.615v02-00 FEMM
João PIMENTA LOPES

OPINJONI Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585500 PE585.500v02-00 TRAN
Jens NILSSON

OPINJONI dwar ir-rwol tat-turiżmu relatat mas-sajd fid-diversifikazzjoni tas-sajd

18-10-2016 TRAN_AD(2016)585780 PE585.780v02-00 TRAN
István UJHELYI

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

01-09-2016 TRAN_AD(2016)584223 PE584.223v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

OPINJONI dwar ir-rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010, li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-liv tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE

22-02-2016 FEMM_AD(2016)571424 PE571.424v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

12-11-2015 FEMM_AD(2015)567810 PE567.810v02-00 FEMM
Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

OPINJONI dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"

11-11-2015 TRAN_AD(2015)565151 PE565.151v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

22-10-2015 FEMM_AD(2015)560730 PE560.730v03-00 FEMM
Mary HONEYBALL

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

19-10-2015 TRAN_AD(2015)565012 PE565.012v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016

01-09-2015 TRAN_AD(2015)560783 PE560.783v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI