Daniela
AIUTO

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Daniela AIUTO

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAPPORT dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

06-02-2018 A8-0023/2018 PE610.717v02-00 FEMM INTA
Malin BJÖRK Eleonora FORENZA

RAPPORT dwar fondi tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi

08-02-2017 A8-0033/2017 PE594.036v02-00 FEMM
Clare MOODY

RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE

28-11-2016 A8-0338/2016 PE585.776v04-00 TRAN
Gesine MEISSNER

REPORT dwar l-isfruttament tal-potenzjal tat-trasport tal-passiġġieri fuq l-ilma

19-10-2016 A8-0306/2016 PE583.867v02-00 TRAN
Keith TAYLOR

RAPPORT dwar il-faqar: perspettiva tas-sessi

26-04-2016 A8-0153/2016 PE575.365v02-00 FEMM
Maria ARENA