Daniela
AIUTO

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura Daniela AIUTO

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar kunsiderazzjoni mill-ġdid rigward jekk għandhiex tinbena l-linja ferrovjarja ġdida ta' veloċità kbira bejn Lyon u Turin

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Waqgħet
Marco VALLI Daniela AIUTO Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Barbara SPINELLI Karima DELLI Michèle RIVASI Isabella ADINOLFI Marco AFFRONTE Laura AGEA David BORRELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Laura FERRARA Giulia MOI Piernicola PEDICINI Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Marco ZULLO
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 43 - 25-01-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar miżuri ta' appoġġ għall-persuni li jieħdu ħsieb membri tal-familja

18-01-2016 P8_DCL(2016)0002 Waqgħet
Gianluca BUONANNO Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Mario BORGHEZIO Lorenzo FONTANA Daniela AIUTO Salvatore CICU Mireille D'ORNANO Mylène TROSZCZYNSKI Bruno GOLLNISCH
Data tal-ftuħ : 18-01-2016
Data ta’ għeluq : 18-04-2016
Numru ta’ firmatarji : 28 - 19-04-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kanċer u l-prevenzjoni primarja

05-10-2015 P8_DCL(2015)0054 Waqgħet
Piernicola PEDICINI Marco AFFRONTE Laura AGEA Daniela AIUTO Tiziana BEGHIN David BORRELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Eleonora EVI Laura FERRARA Dario TAMBURRANO Marco VALLI Marco ZULLO Rolandas PAKSAS Nedzhmi ALI Zigmantas BALČYTIS Hugues BAYET Brando BENIFEI Mara BIZZOTTO José BLANCO LÓPEZ Biljana BORZAN Lynn BOYLAN Nicola CAPUTO Nessa CHILDERS Alberto CIRIO Therese COMODINI CACHIA Ian DUNCAN Ismail ERTUG Lampros FOUNTOULIS Enrico GASBARRA Juan Carlos GIRAUTA VIDAL Antanas GUOGA Hans-Olaf HENKEL Stelios KOULOGLOU Valentinas MAZURONIS Victor NEGRESCU Momchil NEKOV Demetris PAPADAKIS Pavel POC Laurenţiu REBEGA Matteo SALVINI Christel SCHALDEMOSE Ivan ŠTEFANEC Tibor SZANYI Ivo VAJGL Tomáš ZDECHOVSKÝ
Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 146 - 06-01-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni tas-settur taż-żejt taż-żebbuġa u l-produzzjoni taż-żebbuġ tal-Ewropa

07-09-2015 P8_DCL(2015)0031 Waqgħet
Ivan JAKOVČIĆ Tonino PICULA Nicola DANTI Lampros FOUNTOULIS Nicola CAPUTO Franc BOGOVIČ Maite PAGAZAURTUNDÚA Alessia Maria MOSCA Michela GIUFFRIDA Enrico GASBARRA Ivo VAJGL Marco ZULLO Simona BONAFÈ Nikos ANDROULAKIS Davor Ivo STIER Milan ZVER Fernando MAURA BARANDIARÁN Ulrike MÜLLER Elena GENTILE Salvatore Domenico POGLIESE Ivana MALETIĆ Lara COMI Rosa D'AMATO Igor ŠOLTES Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Dubravka ŠUICA Flavio ZANONATO Alberto CIRIO Daniela AIUTO Marco AFFRONTE Eva KAILI Remo SERNAGIOTTO Barbara MATERA
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 101 - 08-12-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kompatibilità bejn l-estrazzjoni taż-żejt u l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

18-05-2015 P8_DCL(2015)0021 Waqgħet
Piernicola PEDICINI Giovanni LA VIA Pavel POC Kateřina KONEČNÁ Bas EICKHOUT Michèle RIVASI David BORRELLI Marco AFFRONTE Marco ZULLO Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Daniela AIUTO
Data tal-ftuħ : 18-05-2015
Data ta’ għeluq : 18-08-2015
Numru ta’ firmatarji : 68 - 24-08-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prevenzjoni u l-kura tal-glawkoma

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Waqgħet
Aldo PATRICIELLO Giovanni TOTI Alberto CIRIO Daniela AIUTO Salvatore CICU Andrea COZZOLINO Alessandra MUSSOLINI Lorenzo CESA David CASA Raffaele FITTO Alessia Maria MOSCA
Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 59 - 11-05-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prevenzjoni u l-kura tat-tumur tar-ras u tal-għonq

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Waqgħet
Aldo PATRICIELLO Giovanni TOTI Alberto CIRIO Daniela AIUTO Salvatore CICU Andrea COZZOLINO Alessandra MUSSOLINI Lorenzo CESA David CASA Raffaele FITTO Alessia Maria MOSCA
Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 57 - 11-05-2015