Please fill this field
Zdzisław KRASNODĘBSKI Zdzisław KRASNODĘBSKI
Zdzisław KRASNODĘBSKI

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru tal-bureau

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Choszczno

It-tmien leġiżlatura Zdzisław KRASNODĘBSKI

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 28-02-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 01-03-2018 / 07-03-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 08-03-2018 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bezpartyjny (il-Polonja)

Viċi President

 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Parlament Ewropew

Membri

 • 01-07-2014 / 16-12-2015 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Bureau

Sostitut

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael
 • 09-10-2014 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 17-12-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu!

10-07-2018 ITRE_AD(2018)622172 PE622.172v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa

26-04-2018 ITRE_AD(2018)613537 PE613.537v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363 PE592.363v03-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE

19-02-2019 ITRE_AD(2019)632025 PE632.025v02-00 ITRE
Sven SCHULZE

OPINJONI dwar ir-Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil

10-10-2018 ITRE_AD(2018)625481 PE625.481v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

OPINJONI dwar l-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali

26-04-2018 ITRE_AD(2018)618316 PE618.316v02-00 ITRE
Marisa MATIAS

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-irduppjar tal-kapċità tal-pipeline tan-Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Waqgħet
Claude TURMES Petras AUŠTREVIČIUS Reinhard BÜTIKOFER Gunnar HÖKMARK Zdzisław KRASNODĘBSKI Gabrielius LANDSBERGIS Miroslav POCHE Bronis ROPĖ Jacek SARYUSZ-WOLSKI Pavel TELIČKA Johannes Cornelis van BAALEN Flavio ZANONATO
Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 182 - 08-06-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tat-treddigħ fl-Ewropa u l-benefiċċji tiegħu għas-saħħa

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Waqgħet
Arne GERICKE Jadwiga WIŚNIEWSKA Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Peter van DALEN Jana ŽITŇANSKÁ Marian HARKIN Zdzisław KRASNODĘBSKI Fabio Massimo CASTALDO Anna ZÁBORSKÁ Alojz PETERLE
Data tal-ftuħ : 01-02-2016
Data ta’ għeluq : 01-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 116 - 02-05-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub fuq il-promozzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni inklużiva

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Waqgħet
Rosa ESTARÀS FERRAGUT Ádám KÓSA Brando BENIFEI Marek PLURA Constance LE GRIP Eleonora EVI Barbara MATERA Victor NEGRESCU Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Sylvie GUILLAUME Csaba SÓGOR Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Indrek TARAND Zdzisław KRASNODĘBSKI Sabine VERHEYEN Pablo IGLESIAS
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 263 - 08-12-2015

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg