Lars
ADAKTUSSON

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura Lars ADAKTUSSON

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tal-libertà reliġjuża fil-Pakistan u li tikkundanna d-detenzjoni mhux ġustifikata tas-Sinjura Asia Bibi

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Waqgħet
Antonio TAJANI Lars ADAKTUSSON György HÖLVÉNYI Mairead McGUINNESS Elisabeth MORIN-CHARTIER Jan OLBRYCHT Marijana PETIR Cristian Dan PREDA Massimiliano SALINI Silvia COSTA David Maria SASSOLI Patrizia TOIA Dennis de JONG Peter van DALEN
Data tal-ftuħ : 25-05-2016
Data ta’ għeluq : 25-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 282 - 25-08-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-infiltrazzjoni ta' għajnuna tal-UE f'organizzazzjonijiet terroristiċi

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Waqgħet
Michael THEURER Antanas GUOGA Petras AUŠTREVIČIUS Johannes Cornelis van BAALEN Tunne KELAM Lars ADAKTUSSON Indrek TARAND Geoffrey VAN ORDEN Ryszard CZARNECKI Bas BELDER Monika BEŇOVÁ
Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 65 - 11-05-2015