• Barbara   KAPPEL  

Barbara KAPPEL : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kundanna tat-tortura u tal-eżekuzzjoni tat-tfal fl-Arabja Sawdija  
- P8_DCL(2016)0126 - Waqgħet  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 45 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kriptaġġ  
- P8_DCL(2016)0073 - Waqgħet  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 56 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-reġjuni Ewropej mingħajr OĠM  
- P8_DCL(2016)0072 - Waqgħet  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 80 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tqajjim ta' kuxjenza u appoġġ fil-konfront tal-vittmi tal-Thalodomide  
- P8_DCL(2015)0071 - Waqgħet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Mylène TROSZCZYNSKI , Barbara KAPPEL , Marek PLURA , Remo SERNAGIOTTO  
Data tal-ftuħ : 02-12-2015
Data ta’ għeluq : 02-03-2016
Numru ta’ firmatarji : 74 - 03-03-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-awtiżmu  
- P8_DCL(2015)0018 - Magħluqa b'maġġoranza  
Nicola CAPUTO , Enrico GASBARRA , Miriam DALLI , Marian-Jean MARINESCU , Ivan JAKOVČIĆ , Renata BRIANO , Péter NIEDERMÜLLER , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Daniel BUDA , Barbara KAPPEL , Lampros FOUNTOULIS , Milan ZVER , Ivo VAJGL , Tibor SZANYI , Kostas CHRYSOGONOS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Biljana BORZAN , Marek PLURA , José BLANCO LÓPEZ , Ivan ŠTEFANEC , Dubravka ŠUICA , Eleftherios SYNADINOS , Demetris PAPADAKIS , Igor ŠOLTES , Eduard KUKAN , Eva KAILI , Momchil NEKOV , Marlene MIZZI , Laurenţiu REBEGA , Mara BIZZOTTO , Georgios EPITIDEIOS  
Data tal-ftuħ : 27-04-2015
Data ta’ għeluq : 27-07-2015
Adottata (data) : 27-07-2015
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2015)09-07(ANN03)
Numru ta’ firmatarji : 418 - 28-07-2015