Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)

Membru

is-Slovenja - Slovenska demokratska stranka (is-Slovenja)

Data tat-twelid : , Ljubljana

Dar Romana TOMC

Membru

EMPL
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
DEEA
Delegazzjoni għall-kooperazzjoni tat-Tramuntana u għar-relazzjonijiet mal-Iżvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Iżlanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

Sostitut

IMCO
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
LIBE
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
DCAS
Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

L-aħħar attivitajiet

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi kkundannati għall-mewt

01-07-2020 O-000045/2020 Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
Mistoqsijiet orali

Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali (B9-0192/2020) SL

19-06-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Podprla se resolucijo, ki zahteva, da se predsednik vlade odpove sodelovanju v pogajanjih, povezanih s proračunom v Evropskem svetu, dokler se njegovo potencialno navzkrižje interesov ne razreši v celoti. Predsednik vlade ali član vlade ne more biti lastnik ali obvladovati velikega konglomerata, kot je Agrofert Group, hkrati pa prejemati velike subvencije EU, medtem ko je vključen v načrtovanje in financiranje zadevnih subvencij. Če se potencialno navzkrižje interesov potrdi, mora prodati svoje poslovne interese, prenehati prejemati kakršne koli javne subvencije ali sredstva, ki jih je razdelila vlada, vključno s sredstvi EU ali pa odstopiti s položaja predsednika vlade. V skladu z resolucijo češka javna uprava nima jasnega sistema za zaščito sredstev EU pred navzkrižjem interesov. Češke oblasti poziva, da brez nadaljnjih zamud obravnavajo sistemske pomanjkljivosti in od javnih uslužbencev zahtevajo, da navedejo svoje finančne interese in objavijo končne upravičene lastnike pravnih oseb in skladov.

Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SL

19-06-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Letno poročilo sem podprla. To samoiniciativno poročilo analizira bančno unijo (enotni nadzorni mehanizem, enotni mehanizem reševanja in zavarovanje vlog), opredeli pomanjkljivosti, izrazi stališče Parlamenta do različnih tem in nakaže, kako v nekaterih od njih napredovati.
Poročilo opozarja na napredek, dosežen pri izvajanju bančne unije, in sicer na področju zmanjšanja tveganja in poudarja, da je treba doseči nadaljnji napredek pri delitvi tveganja in zmanjšanju tveganja.
Poročilo poudarja ključno vlogo bančnega sektorja pri usmerjanju financiranja v realno gospodarstvo, zlasti v trajnostne in družbeno odgovorne naložbe, s čimer spodbuja rast in zaposlovanje ter omogoča prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo, hkrati pa ne ogroža finančne stabilnosti.
Regulativni okvir EU za bonitetno obravnavanje državnega dolga mora biti skladen z mednarodnimi standardi.

Romana TOMC
Romana TOMC

Fuq in-NEWSHUB tal-PE

To so grožnje meni osebno in vsem, ki podpirajo @strankaSDS. Vsak dan nas žalijo, ponižujejo in nam grozijo. Mediji to podpihujejo, institucije pravne države molčijo. Globoka država se brutalno upira demokratičnim spremembam. Vztrajati je treba. Za ljudi, za 🇸🇮. Go, @vladaRS, go! https://t.co/ZQ5dh2p6jL 

Konkretno za starejše. Po ▶️ izrednem korona dodatku za upokojence, ▶️ predčasno izplačanem letnem regresu, ▶️ brezplačnem medkrajevnem prevozu še ▶️ novih 1.100 mest v domovih za starejše in ▶️ dodatnih 31 milijonov evrov za zaposlene v domovih. @vladaRS dela za ljudi. https://t.co/iuKpxijIQJ 

Pravica do usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zapisana v evropskem stebru socialnih pravic, naj se udejanji po vsej Evropi in naj koristi vsem. Danes @EU_Commission z novim programom znanj in spretnosti, tudi z novo platformo #europass. https://t.co/7QTBsLfb8T 

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg