Please fill this field
Sławomir KŁOSOWSKI Sławomir KŁOSOWSKI
Sławomir KŁOSOWSKI
il-Polonja

Data tat-twelid : , Wambierzyce

It-tmien leġiżlatura Sławomir KŁOSOWSKI

Gruppi politiċi

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Viċi President

  • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova

Membri

  • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
  • 16-12-2015 / 08-02-2017 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova
  • 19-01-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Sostitut

  • 15-12-2015 / 18-01-2016 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 15-12-2015 / 18-05-2016 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
  • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014

21-01-2019 REGI_AD(2019)629617 PE629.617v02-00 REGI
Ivana MALETIĆ

OPINJONI dwar it-titjib fil-konnessjoni u l-aċċessibbiltà tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant

21-04-2016 REGI_AD(2016)576884 PE576.884v02-00 REGI
Joachim ZELLER

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.