Arndt
KOHN

Opinjoni bħala rapporteur - It-tmien leġiżlatura Arndt KOHN

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni

31-01-2019 IMCO_AD(2019)630409 PE630.409v02-00 IMCO
Arndt KOHN

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern

21-11-2018 CONT_AD(2018)627880 PE627.880v03-00 CONT
Arndt KOHN

OPINJONI dwar is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew

15-10-2018 IMCO_AD(2018)625299 PE625.299v02-00 IMCO
Arndt KOHN