Arndt
KOHN

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Arndt KOHN

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215