Please fill this field
Arndt KOHN Arndt KOHN
Arndt KOHN
il-Ġermanja

Data tat-twelid : , Stolberg

It-tmien leġiżlatura Arndt KOHN

Gruppi politiċi

  • 24-02-2017 / 01-07-2019 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

  • 24-02-2017 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (il-Ġermanja)

Membri

  • 01-03-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
  • 13-03-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija

Sostitut

  • 01-03-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  • 29-03-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni

31-01-2019 IMCO_AD(2019)630409 PE630.409v02-00 IMCO
Arndt KOHN

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern

21-11-2018 CONT_AD(2018)627880 PE627.880v03-00 CONT
Arndt KOHN

OPINJONI dwar is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew

15-10-2018 IMCO_AD(2018)625299 PE625.299v02-00 IMCO
Arndt KOHN

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana

23-11-2018 CONT_AD(2018)627871 PE627.871v02-00 CONT
Wolf KLINZ

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (B8-0660/2017) DE

13-12-2017

Es ist wichtig, dass der Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers mit Hilfe vieler engagierter Journalisten und Hinweisgeber das globale Ausmaß von Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und Geldwäsche umfangreich aufgearbeitet hat. In der EU gehen jedes Jahr 1 Billion Euro verloren, verloren für Schulen, Krankenhäuser oder Infrastruktur. Die Frage ist: Was können wir auf EU-Ebene dagegen tun? Wir brauchen unbedingt einen EU-weiten Mindestsatz für die Körperschaftssteuer! Und wir brauchen Kriterien, die eine tatsächliche wirtschaftliche Betätigung am Ort der Steuerpflicht regeln, nicht nur Telefonnummern oder Briefkästen. Aber warum räumen wir nicht zuerst in der EU auf? Die Niederlande haben zum Beispiel 4000 individuelle Steuerdeals vereinbart bei denen es um Millionen Euro geht. Von diversen britischen Inseln und ihren Vorzügen ganz zu schweigen. Solange einzelne Mitgliedstaaten im Rat ambitionierte Reformen blocken und solange das Parlament kein stärkeres Mitspracherecht bei Steuerfragen hat, wird es wenige Fortschritte geben. Wir sind die Stimme der Bürger, die so etwas nicht mit sich machen lassen wollen. Wenn wir glaubhaft bleiben wollen, dann muss sich bei den Mitgliedstaaten dringend etwas ändern!

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.