Veuillez remplir ce champ
Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Viċi President

l-Iżvezja - Miljöpartiet de gröna (l-Iżvezja)

Data tat-twelid : , Malmö

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Alice KUHNKE

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Indħil barrani fil-proċessi demokratiċi tal-Istati Membri u Ewropej (B9-0108/2019, B9-0111/2019) SV

10-10-2019

Gröna gruppen begärde särskild omröstning för att ta bort punkt 34: ”Europaparlamentet betonar att Nato är ett viktigt verktyg som gör det möjligt för Europa att stärka den transatlantiska kopplingen och att öka både Europas och Nordamerikas motståndskraft mot desinformation.”
EU har de senaste åren valt att intensifiera kampen mot utländsk valinblandning och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer.
Mot den bakgrunden har Europaparlamentet i dag röstat om en resolution där konkreta förslag till handling på EU-nivå mot valinblandning och desinformation föreslås.
En viss del av resolutionen handlar specifikt om internationellt samarbete på området. Flertalet framhävde samarbetet med Nato som ett viktigt verktyg som gör det möjligt för Europa att stärka den transatlantiska kopplingen och att öka både Europas och Nordamerikas motståndskraft mot desinformation.
I resten av resolutionen tas flera centrala punkter upp som är av vikt för insatsen mot utländsk valinblandning och desinformation, både nationellt och på EU-nivå.
Av dessa anledningar valde vi att rösta för den gemensamma resolutionen i sin helhet, men vi röstade mot i omröstningen om den punkt som specifikt handlade om Natos roll.

Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV

18-07-2019

EU har förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet som förde Maduro till makten då valen inte var fria och rättvisa. EU har även infört flera sanktioner mot landet som exempelvis ett vapenembargo och för viss övervakningsutrustning. Det råder stor enighet inom EU om situationen i Venezuela och det akuta behovet av en fredlig lösning. EU har tillsatt en internationell kontaktgrupp i syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning. Det centrala nu är att EU agerar tillsammans för en fredlig lösning och väljer diplomati före konflikt och tillämpar folkrättens principer när det gäller erkännande av stater. Av denna anledning valde vi att rösta för den gemensamma resolutionen i sin helhet men avstod i en av de enskilda omröstningarna om ändringsförslagen.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 09G201
    1047 Bruxelles