Please fill this field
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)

Membru

l-Iżvezja - Moderaterna (l-Iżvezja)

Data tat-twelid : , Gavle

Dar Tomas TOBÉ

President

DEVE
Kumitat għall-Iżvilupp

Membru

CPCO
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
LIBE
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
D-IL
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael
DMED
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran

Sostitut

ITRE
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
D-TR
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

L-aħħar attivitajiet

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Turiżmu u trasport fl-2020 u lil hinn (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Moderaterna stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna efter coronakrisen, eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och resor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan och stärka konkurrenskraften. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Il-protesti kontra r-razziżmu wara l-mewt ta' George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Vi röstade för den gemensamma resolutionen för att markera mot och ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Black Lives Matter-demonstrationerna har på kort tid blivit en global rörelse för att manifestera alla människors lika värde och kritiken mot polisvåldet i USA är berättigad. Att George Floyds död väcker avsky är självklart. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige inte har samma historia av rasism inom rättsväsendet som USA har. Det är också viktigt att tydligt ta avstånd från problem och våld som är kopplat till den senaste tidens demonstrationer. Därför röstade Moderaterna ja till ett antal ändringsförslag som syftade till att lyfta fram även dessa perspektiv i resolutionen.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg