Please fill this field
Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Grupp Identità u Demokrazija

Membru

il-Ġermanja - Alternative für Deutschland (il-Ġermanja)

Opinjoni bħala shadow rapporteur Christine ANDERSON

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINION with recommendations to the Commission on Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINION on the Digital Services Act and fundamental rights issues posed EN

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINION with recommendations to the Commission on the Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online EN

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

OPINJONI dwar ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: Nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

OPINJONI dwar id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

OPINJONI dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u marbuta mal-impjiegi fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli 2020

19-02-2020 CULT_AD(2020)646848 PE646.848v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg