Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana 

Sostitut 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt