Please fill this field
Beata SZYDŁO Beata SZYDŁO
Beata SZYDŁO

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Viċi President

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Oswiecim

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) Beata SZYDŁO

Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) PL

22-10-2019

Fundusz Dostosowania do Globalizacji był instrumentem stworzonym nie na potrzeby przedsiębiorstw czy wielkiego biznesu, ale dla pracowników poszkodowanych na skutek zmian i wydarzeń, na które nie mieli wpływu. Takim wydarzeniem jest bez wątpienia brexit, który swoimi skutkami obejmie nie tylko pracowników na Wyspach Brytyjskich, ale na terenie całej Unii Europejskiej. Jestem europosłem z Polski i zdaję sobie sprawę, jak wielu moich rodaków, nie tylko tych, którzy tak licznie mieszkają w Wielkiej Brytanii, od ponad trzech lat niepokoi się tym, w jaki sposób brexit wpłynie na ich życie zawodowe.
Biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich lat, nie możemy być pewni tego, jaki brexit nas czeka, i dlatego poparłam to sprawozdanie. Mandat uzyskany w wyborach zobowiązuje nas do tego, by chronić obywateli UE przed szkodliwymi konsekwencjami brexitu i by być gotowym na każdy scenariusz.

L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) PL

10-10-2019

. – W dokumencie ujęto najważniejsze problemy, z jakimi boryka się dziś rynek pracy: starzenie się społeczeństwa, cyfryzacja, bezrobocie ludzi młodych, ubóstwo i wykluczenie społeczne czy niedopasowanie umiejętności i kwalifikacji do rynku pracy. W toku prac zostały uwzględnione nasze poprawki dotyczące m.in. zapewnienia dostępu do możliwości uczenia się przez całe życie poprzez kursy i szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb. To ważne, jeśli chcemy skutecznie pomóc pracownikom starszym czy mniej wykwalifikowanym.
W sprawozdaniu znalazły się jednakże zapisy, na które nie możemy się zgodzić, gdyż mogą one stanowić próbę wkraczania w kompetencje państw członkowskich, niezależnie od tego, czy należą one do strefy euro czy też nie. Dlatego grupa ECR w ostatecznym głosowaniu nad sprawozdaniem wstrzymała się od głosu.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg