Anna ZALEWSKA : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

Sostitut 

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali 
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana 

L-aħħar attivitajiet 

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2018  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
Opinjoni bħala shadow rapporteur 

Kuntatt