Pietro FIOCCHI : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

Sostitut 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt