Veuillez remplir ce champ
Elena KOUNTOURA Elena KOUNTOURA
Elena KOUNTOURA

Grupp tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

Membru

il-Greċja - Coalition of the Radical Left (il-Greċja)

Assistenti Elena KOUNTOURA

Assistenti akkreditati

Kyriaki MOUZAKI
Spyridon PANTOS
Savvas PARSELIAS
Georgios THEODOTOU

Assistenti lokali

Nikolaos DIMAKOS
Makedonia KOUTSOUMPELI

Fornituri ta' servizzi

KARASTATHI GEORGIA

Aġenti tal-ħlas

I. POLLATOS - TH. LALAKOU IKE

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • European Parliament


    1047 Bruxelles