Veuillez remplir ce champ
Elena KOUNTOURA Elena KOUNTOURA
Elena KOUNTOURA

Grupp tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

Membru

il-Greċja - Coalition of the Radical Left (il-Greċja)

Opinjoni bħala shadow rapporteur Elena KOUNTOURA

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

26-09-2019 TRAN_AD(2019)639932 PE639.932v02-00 TRAN
Daniel FREUND

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • European Parliament


    1047 Bruxelles