Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru tal-bureau

is-Slovakkja - Sloboda a Solidarita (is-Slovakkja)

Data tat-twelid : , Bratislava

Dar Eugen JURZYCA

Membru

IMCO
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
DCAS
Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

Sostitut

ECON
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

L-aħħar attivitajiet

Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew mis-17 sal-21 ta' Lulju 2020 (B9-0229/2020) SK

23-07-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Hlasoval som proti postoju Parlamentu k dohode Rady, pretože nesúhlasím so zvyšovaním rozpočtu na dlh bez dôrazu na výsledky a ani so zavádzaním nových daní bez analýz. Nesúhlasím ani s kritikou zníženia sumy určenej na granty, aj preto som hlasoval proti.

Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (A9-0124/2020 - José Gusmão) SK

10-07-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Podľa zmlúv EÚ má Rada prijať každoročne usmernenia pre politiky zamestnanosti v členských štátoch. Hlasoval som proti, keďže Európsky parlament v pozmeňujúcich návrhoch uprednostňoval netrhové a neefektívne riešenia.

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 5 tal-baġit ġenerali għall-2020 Tkomplija tal-appoġġ għar-refuġjati u għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

Schválením tohto návrhu EÚ uvoľňuje finančnú pomoc v celkovej výške 653 miliónov pre krajiny: Jordánsko, Libanon a Turecko na riešenie humanitárnej krízy spôsobenej prílevom utečencov zo Sýrie, keďže sa situácia v týchto krajinách v dôsledku pandémie COVID-19 značne skomplikovala. Hlasoval som za tento návrh.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg