Veuillez remplir ce champ
Jacek SARYUSZ-WOLSKI Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Łódż

Is-sitt leġiżlatura parlamentari Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Gruppi politiċi

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (il-Polonja)

President

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Viċi President

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Parlament Ewropew
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Bureau

Membri

 • 21-07-2004 / 12-01-2005 : Kumitat għall-Baġit
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Russja
 • 13-01-2005 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 28-03-2007 / 18-05-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Afganistan

Sostitut

 • 21-07-2004 / 12-01-2005 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 13-01-2005 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Baġit

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Sħubija tal-Lvant (dibattitu)

12-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-12(4)

Sħubija tal-Lvant (dibattitu)

12-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-12(4)

Tkeċċija tal-NGOs mid-Darfur (votazzjoni)

12-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-12(14.3)

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-irwol u r-responsabilitajiet ġodda tal-Parlament fl-implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Liżbona

04-06-2008 AFET_AD(2008)404806 PE 404.806v03-00 AFET
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on promoting multilinguilism EN

04-09-2006 P6_DCL(2006)0058 Waqgħet
Luís QUEIRÓ Jacek SARYUSZ-WOLSKI Vasco GRAÇA MOURA Roberts ZĪLE Ewa HEDKVIST PETERSEN
Data tal-ftuħ : 04-09-2006
Data ta’ għeluq : 04-12-2006
Numru ta’ firmatarji : 77 - 04-12-2006

Lista tal-Membri preżenti

Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

 • European Parliament


  1047 Bruxelles