Please fill this field
Jacek SARYUSZ-WOLSKI Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

Membru

il-Polonja - Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

Data tat-twelid : , Łódż

It-tmien leġiżlatura Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Gruppi politiċi

 • 01-07-2014 / 15-11-2016 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Viċi President
 • 16-11-2016 / 22-03-2017 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
 • 23-03-2017 / 26-03-2019 : Membri mhux affiljati
 • 27-03-2019 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali

 • 01-07-2014 / 17-04-2018 : Platforma Obywatelska (il-Polonja)
 • 18-04-2018 / 01-07-2019 : Bezpartyjny (il-Polonja)

Membri

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 19-01-2017 / 12-03-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19-01-2017 / 12-03-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 13-03-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14-07-2014 / 08-11-2015 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia
 • 09-11-2015 / 22-03-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 19-01-2017 / 22-03-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur

Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jirrevoka r-Regolament (UE) 994/2010

14-09-2016 AFET_AD(2016)582062 PE582.062v02-00 AFET
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (l-Ukrajna)

07-07-2016 AFET_AD(2016)583952 PE583.952v02-00 AFET
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi l-għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukraina

12-03-2015 AFET_AD(2015)549224 PE549.224v03-00 AFET
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-differenzi fil-kompożizzjoni u l-kwalità tal-prodotti mibjugħa fis-swieq tal-Lvant u tal-Punent tal-UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Waqgħet
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Data tal-ftuħ : 09-05-2016
Data ta’ għeluq : 09-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 141 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-irduppjar tal-kapċità tal-pipeline tan-Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Waqgħet
Claude TURMES Petras AUŠTREVIČIUS Reinhard BÜTIKOFER Gunnar HÖKMARK Zdzisław KRASNODĘBSKI Gabrielius LANDSBERGIS Miroslav POCHE Bronis ROPĖ Jacek SARYUSZ-WOLSKI Pavel TELIČKA Johannes Cornelis van BAALEN Flavio ZANONATO
Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 182 - 08-06-2016

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg