Jaromír KOHLÍČEK : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Komunistická strana Čech a Moravy (iċ-Ċekja)

Viċi President 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 26-06-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 15-03-2007 / 25-06-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar ir-Rapport Speċjali Nru 6/2005 tal-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri dwar in-Netwerk Trans-Ewropew għat-Trasport (TEN-T)  
- TRAN_AD(2006)380771 -  
-
TRAN 
OPINION Proposal for a Council decision concerning the Specific Programme "Cooperation" implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities EN  
- TRAN_AD(2006)367652 -  
-
TRAN 
OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) EN  
- TRAN_AD(2005)360049 -  
-
TRAN 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar iċ-ċaħda tal-politiċizzazzjoni tal-istorja u l-istrumentalizzazzjoni tal-ideoloġija bil-għan li jiġi diskreditat u soppress ix-Xellug Ewropew  
- P6_DCL(2009)0034 - Waqgħet  
Daniel STROŽ , Jiří MAŠTÁLKA , Jaromír KOHLÍČEK  
Data tal-ftuħ : 09-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 15 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-iffisar ta’ limiti fuq il-preżenza militari tal-Istati Uniti fl-Ewropa  
- P6_DCL(2008)0097 - Waqgħet  
Daniel STROŽ , Jaromír KOHLÍČEK  
Data tal-ftuħ : 17-11-2008
Data ta’ għeluq : 12-03-2009
Numru ta’ firmatarji : 14 - 12-03-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tneħħija tas-sanzjonijiet imposti fuq Kuba u t-twaqqif mill-ġdid ta' relazzjonijiet normali ma' dan il-pajjiż  
- P6_DCL(2008)0058 - Waqgħet  
Daniel STROŽ , Jiří MAŠTÁLKA , Jaromír KOHLÍČEK  
Data tal-ftuħ : 07-07-2008
Data ta’ għeluq : 07-11-2008
Numru ta’ firmatarji : 29 - 23-10-2008

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.