Please fill this field
Marc TARABELLA Marc TARABELLA
Marc TARABELLA

Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew

Membru

il-Belġju - Parti Socialiste (il-Belġju)

Data tat-twelid : , Ougrée

Is-sitt leġiżlatura parlamentari Marc TARABELLA

Gruppi politiċi

 • 09-08-2004 / 19-07-2007 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 09-08-2004 / 19-07-2007 : Parti Socialiste (il-Belġju)

Viċi President

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN)
 • 14-03-2007 / 19-07-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN)

Membri

 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN)
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 31-01-2007 / 19-07-2007 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Sostitut

 • 16-09-2004 / 13-11-2006 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14-11-2006 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 31-01-2007 / 19-07-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

all-activities

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Drittijiet tal-bniedem fil-Vietnam

12-07-2007 P6_CRE-REV(2007)07-12(11.3)

Spjegazzjonijiet tal-vot

11-07-2007 P6_CRE-REV(2007)07-11(8)

Opinjoni bħala rapporteur

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007

12-09-2006 AGRI_AD(2006)376673 PE 376.673v02-00 AGRI
Marc TARABELLA

Proposta/i għal riżoluzzjoni

Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari

Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017)

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar in-numru tat-telefon ta’ Emerġenza Ewropew il-112

23-04-2007 P6_DCL(2007)0044 Adottata
Diana WALLIS Gérard ONESTA Marc TARABELLA Alejo VIDAL-QUADRAS Dimitrios PAPADIMOULIS
Data tal-ftuħ : 23-04-2007
Data ta’ għeluq : 06-09-2007
Adottata (data) : 25-09-2007
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2007)0408
Numru ta’ firmatarji : 530 - 06-09-2007

Lista tal-Membri preżenti

Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg