• Evgeni   KIRILOV  

Evgeni KIRILOV : Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew ta’ Viċinat  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI