Evgeni
KIRILOV

Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Evgeni KIRILOV

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

ABBOZZ TA’ OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew

25-06-2012 AFET_AD(2012)486143 PE 486.143v02-00 AFET
Evgeni KIRILOV