Evgeni KIRILOV : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Osservatur
 • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Coalition for Bulgaria (il-Bulgarija)
 • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Coalition for Bulgaria (il-Bulgarija)
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Platform European Socialists (il-Bulgarija)

Viċi President 

 • 01-02-2007 / 05-06-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Membri 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja

Sostitut 

 • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Osservatur 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.