Sari
ESSAYAH

Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Sari ESSAYAH

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-pjan ta’ azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa

13-01-2014 EMPL_AD(2014)519687 PE 519.687v03-00 EMPL
Patrick LE HYARIC

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skop ta’ riċerka, studju, skambju ta’ studenti, taħriġ bi ħlas u bla ħlas, servizz volontarju u au pairing

07-10-2013 EMPL_AD(2013)516703 PE 516.703v02-00 EMPL
Antigoni PAPADOPOULOU

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku

25-09-2012 EMPL_AD(2012)485939 PE 485.939v03-00 EMPL
Birgit SIPPEL

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew ta’ Viċinat

01-06-2012 EMPL_AD(2012)487676 PE 487.676v03-00 EMPL
Sylvana RAPTI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment intra-azjendali

12-12-2011 EMPL_AD(2011)464975 PE 464.975v04-00 EMPL
Liisa JAAKONSAARI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg staġonali

01-12-2011 EMPL_AD(2011)464974 PE 464.974v02-00 EMPL
Alejandro CERCAS

OPINJONI dwar il-PDG u lil hinn - Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel

02-12-2010 ECON_AD(2010)448956 PE 448.956v02-00 ECON
Nikolaos CHOUNTIS