Sari
ESSAYAH

Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari Sari ESSAYAH

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-bidla demografika u l-konsegwenzi tagħha għall-politika ta’ koeżjoni futura tal-UE

19-04-2011 EMPL_AD(2011)454444 PE 454.444v03-00 EMPL
Sari ESSAYAH

OPINJONI dwar l-Unjoni tal-Innovazzjoni: Inbiddlu l-Ewropa għad-dinja wara l-kriżi

18-03-2011 EMPL_AD(2011)456694 PE 456.694v02-00 EMPL
Sari ESSAYAH