Evžen TOŠENOVSKÝ : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun 

Sostitut 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana 

Kuntatt