Ska KELLER : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (il-Ġermanja)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
  • 19-01-2012 / 23-05-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
  • 24-05-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012 kif modifikat mill-Kunsill – it-taqsimiet kollha  
- LIBE_AD(2011)467239 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-Mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2012  
- LIBE_AD(2011)462897 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-flussi migratorji li joriġinaw mill-instabilità: ambitu u rwol tal-politika barranija tal-UE  
- LIBE_AD(2011)456656 -  
-
LIBE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni u l-Prospettivi Futuri tas-Settur Ewropew tas-Sajd fil-Kuntest tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u t-Tajlandja  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 – it-taqsimiet kollha  
- INTA_AD(2013)514779 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-Baġit 2014 - Mandat għat-Trilogu  
- INTA_AD(2013)506365 -  
-
INTA 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Ħaddiema Migranti  
- P7_DCL(2010)0096 - Waqgħet  
Cornelia ERNST , Sonia ALFANO , Sylvie GUILLAUME , Ska KELLER  
Data tal-ftuħ : 13-12-2010
Data ta’ għeluq : 24-03-2011
Numru ta’ firmatarji : 116 - 24-03-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Kuntatt