Werner
KUHN

Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura Werner KUHN

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020

23-11-2017 PECH_AD(2017)610677 PE610.677v03-00 PECH
Clara AGUILERA

OPINJONI on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

16-12-2016 TRAN_AD(2016)587469 PE587.469v03-00 TRAN
Karima DELLI

OPINJONI dwar Strateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Joniku

23-06-2015 PECH_AD(2015)552090 PE552.090v03-00 PECH
Norica NICOLAI