Veuillez remplir ce champ
Pasqualina NAPOLETANO Pasqualina NAPOLETANO
Pasqualina NAPOLETANO
Italië

Geboortedatum : , Molfetta (Bari)

6de zittingsperiode Pasqualina NAPOLETANO

Fracties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Ondervoorzitter

National parties

 • 21-07-2004 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Italië)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Sinistra Democratica (Italië)

Leden

 • 21-07-2004 / 06-06-2005 : Commissie internationale handel
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 07-06-2005 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië)
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger

 • 21-07-2004 / 06-06-2005 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 07-11-2005 / 14-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Humanitaire hulp aan Gaza

06-04-2009 E-2865/2009 Commissie

De zaak Europa 7

05-03-2009 E-1668/2009 Commissie

Stakingsrecht in Italië

11-02-2009 E-1072/2009 Commissie

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.