Veuillez remplir ce champ
Nikola VULJANIĆ Nikola VULJANIĆ
Nikola VULJANIĆ
Kroatië

Geboortedatum : , Karlovac

7de zittingsperiode Nikola VULJANIĆ

Fracties

  • 01-04-2012 / 17-04-2012 : Niet-fractiegebonden leden
  • 18-04-2012 / 30-06-2013 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Waarnemer
  • 01-07-2013 / 02-07-2013 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
  • 03-07-2013 / 30-06-2014 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties

  • 01-04-2012 / 30-06-2013 : Hrvatski laburisti - stranka rada (Kroatië)
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Hrvatski laburisti - stranka rada (Kroatië)

Leden

  • 02-07-2013 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Plaatsvervanger

  • 25-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo

Waarnemer

  • 11-04-2012 / 30-06-2013 : Commissie cultuur en onderwijs

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.