Veuillez remplir ce champ
Viviane REDING Viviane REDING
Viviane REDING
Luxemburg

Geboortedatum : , Esch-sur-Alzette

8e zittingsperiode Viviane REDING

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-09-2018 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 01-09-2018 : Parti chrétien social luxembourgeois (Luxemburg)

Leden

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
  • 14-07-2014 / 01-09-2018 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
  • 19-01-2017 / 01-09-2018 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
  • 14-07-2014 / 01-09-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 19-01-2017 / 11-07-2018 : Commissie constitutionele zaken
  • 12-07-2018 / 01-09-2018 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG Naar een digitale handelsstrategie

29-11-2017 A8-0384/2017 PE609.638v03-00 INTA
Marietje SCHAAKE

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Voorstellen voor een besluit van de Unie

Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

Voorstel voor een besluit van de Unie over de screening van buitenlandse investeringen in strategische sectoren

26-04-2017 B8-0302/2017 Vervallen
Daniel CASPARY Manfred WEBER Tokia SAÏFI Iuliu WINKLER Salvatore CICU Franck PROUST Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Viviane REDING Andreas SCHWAB Adam SZEJNFELD