Fabrizio
BERTOT

Parlementaire vraag/vragen - 7de zittingsperiode Fabrizio BERTOT

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Streamlining adoption procedures EN

31-03-2014 E-003955/2014 Commissie

VP/HR - Developments in Ukraine EN

11-03-2014 E-002880/2014 Commissie

Improving taxation for families EN

04-03-2014 P-002459/2014 Commissie

VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons EN

17-01-2014 E-000443/2014 Commissie

Cost of the Eastern Partnership EN

16-01-2014 E-000386/2014 Commissie

ENAC and the Charter of Passengers' Rights EN

17-10-2013 E-011880/2013 Commissie

Charter of Passengers' Rights EN

17-10-2013 E-011879/2013 Commissie

Charter of Passengers' Rights - National bodies EN

17-10-2013 E-011878/2013 Commissie

Tragedy off the coast of Lampedusa EN

08-10-2013 E-011466/2013 Commissie

Tragedy off the coast of Lampedusa EN

08-10-2013 P-011464/2013 Commissie

Reduction of TNT Express workforce in Italy EN

10-07-2013 E-008295/2013 Commissie